HỒ SƠ CÁ NHÂN

 

Bạn có thể chọn không nhận email thông báo hoạt động từ chúng tôi bất cứ lúc nào bằng cách truy cập vào mục 'Nhận bản tin' trong phần 'Tài khoản của bạn'.

 

Bạn cũng có quyền xóa toàn bộ thông tin cá nhân và sở thích. Để làm điều này, xin hãy viết thư cho chúng tôi tại:

 

Dịch vụ Tư vấn Khách hàng

Cửa hàng Online Chính thức của Liverpool tại Việt Nam

10/F, Tòa nhà Công nghiệp Thành Công

Số 7 phố Kin Fat, Tuen Mun,

Bán đảo New Territories, Hồng Kông

 

Xin vui lòng ghi đầy đủ tên bạn, địa chỉ nhà và/ hoặc địa chỉ email bạn đã đăng kí khi liên hệ với chúng tôi.