CÁC QUY ĐỊNH VÀ ĐIỀU KHOẢN

 

VUI LÒNG ĐỌC KĨ CÁC ĐIỀU KHOẢN TRƯỚC KHI SỬ DỤNG WEBSITE NÀY.

 

Chào mừng bạn đến với Cửa hàng Online Chính thức của Liverpool tại Việt Nam được điều hành bởi Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Quốc tế EZshopnet, thay mặt Câu lạc bộ bóng đá Liverpool. Khi sử dụng trang web này nghĩa là người dùng ("người dùng" hoặc "bạn") đồng ý với các điều khoản sử dụng sau đây. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản sử dụng này, bạn nên thoát khỏi trang web.

 

Cửa hàng Online Chính thức của Liverpool tại Việt Nam là một trang web chính thức của Câu lạc bộ bóng đá Liverpool, và được điều hành theo giấy phép của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Quốc tế EZshopnet. Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Quốc tế EZshopnet là một công ty được thành lập tại Hồng Kông với mã số công ty 32806765-000-04-09-1, có trụ sở đăng kí là 10/F Tòa nhà Công nghiệp Thành Công, số 7 phố Kin Fat, Tuen Mun, Hồng Kông.

 

Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Quốc tế EZshopnet có quyền thay đổi nội dung của trang web này bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Bạn tiếp tục sử dụng trang web này cũng đồng nghĩa bạn chấp nhận bất kỳ phiên bản cập nhật nào của trang web này.

 

Có thể bạn muốn mở các quy định và điều khoản này trong một cửa sổ trình duyệt khác để bạn có thể in ra.

 

Bản quyền

 

Tất cả nội dung trên trang web này bao gồm nhưng không giới hạn về mẫu thiết kế website, văn bản, đồ họa, clip âm thanh, clip hình ảnh, logo, biểu tượng cũng như cách lựa chọn và biên soạn, là tài sản của CÂU LẠC BỘ BÓNG ĐÁ LIVERPOOL, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Quốc tế EZshopnet hoặc các nhà cung cấp nội dung, và được bảo vệ bởi luật bản quyền của Hồng Kông và quốc tế. Tất cả các phần mềm được sử dụng trên trang web này là tài sản của CÂU LẠC BỘ BÓNG ĐÁ LIVERPOOL hoặc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Quốc tế EZshopnet, và được bảo vệ bởi luật bản quyền Hồng Kông và quốc tế. TẤT CẢ CÁC QUYỀN ĐƯỢC ĐẢM BẢO. Bạn chỉ có quyền sao chép điện tử và in phần bản sao cứng của trang web này cho mục đích đặt hàng với Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Quốc tế EZshopnet và sử dụng trang web này như một nguồn mua sắm. Việc sử dụng dữ liệu trên trang web này, bao gồm việc sao chép nhằm những mục đích khác các mục đích nêu trên, sửa đổi, phân phối, truyền tải, phát sóng tái bản, tải về hoặc tải lên mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Quốc tế EZshopnet đều bị nghiêm cấm.

 

Thông báo về việc vi phạm bản quyền

 

Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Quốc tế EZshopnet sẽ, trong những trường hợp thích đáng, xóa tài khoản của người dùng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Nếu bạn tin rằng công sức của bạn đã bị sử dụng hoặc sao chép đủ để coi là vi phạm bản quyền, xin vui lòng cung cấp thông tin cho Vụ Pháp chế của chúng tôi bằng một Thông báo có chứa các yếu tố sau:

 

Một chữ ký điện tử hoặc chữ ký tay của người được ủy quyền thay mặt cho chủ sở hữu quyền tác giả được cho là đã bị vi phạm.

 

Một bản mô tả tác phẩm hoặc các tác phẩm có bản quyền mà bạn cho là đã bị vi phạm và những gì bạn yêu cầu cần được xóa bỏ khỏi trang web.

 

Một bản mô tả về vị trí của các tài liệu mà bạn cho là bị vi phạm bản quyền.

 

Các thông tin cá nhân đủ để Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Quốc tế EZshopnet có thể liên lạc với bạn, như địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ e-mail của bạn.

 

Một bản tường trình nêu rõ bạn tin rằng việc sử dụng các tài liệu được xác nhận trong Thông báo của bạn là không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả, đại diện, hoặc pháp luật.

 

Một bản cam kết những thông tin trong Thông báo của bạn là hoàn toàn chính xác và bạn là chủ sở hữu bản quyền hoặc được ủy quyền hành động thay mặt cho chủ sở hữu bản quyền.

 

Bạn có thể thông báo cho Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Quốc tế EZshopnet bất kỳ khiếu nại nào về vấn đề vi phạm bản quyền tại địa chỉ sau:

Vụ Pháp chế

Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Quốc tế EZshopnet

10 / F, Tòa nhà Công nghiệp Thành Công,

Số 7 phố Kin Fat, Tuen Mun,

Bán đảo New Territories, Hồng Kông

 

Thương hiệu

 

EZshopnet International Limited và tất cả các tiêu đề của trang web, ảnh và các biểu tượng là nhãn hiệu dịch vụ, thương hiệu của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Quốc tế EZshopnet. Tất cả các nhãn hiệu khác, tên sản phẩm, tên hay logo công ty được trích dẫn trong tài liệu này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của chúng. Bạn không được phép sử dụng thương hiệu của CÂU LẠC BỘ BÓNG ĐÁ LIVERPOOL hoặc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Quốc tế EZshopnet, hay thương hiệu của bên đối tác thứ ba mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của CÂU LẠC BỘ BÓNG ĐÁ LIVERPOOL hoặc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Quốc tế EZshopnet hoặc các bên đối tác thứ ba có quyền sở hữu thương hiệu.

 

Để biết thêm thông tin về các vấn đề sở hữu trí tuệ, vui lòng liên hệ với Vụ Pháp chế của chúng tôi:

Vụ Pháp chế

Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Quốc tế EZshopnet

10 / F, Tòa nhà Công nghiệp Thành Công,

Số 7 phố Kin Fat, Tuen Mun,

Bán đảo New Territories, Hồng Kông

 

Sửa đổi các Điều khoản và Điều kiện sử dụng

 

Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Quốc tế EZshopnet có thể thêm vào, thay đổi hoặc xóa bỏ bất kỳ phần nào của các Điều khoản và Điều kiện sử dụng bất cứ lúc nào, mà không cần thông báo trước. Bất kỳ thay đổi nào về các Điều khoản và Điều kiện sử dụng, hay bất kỳ điều khoản nào được hiển thị trên trang web hoặc một trang web phụ bất kỳ của Quy chế này, được áp dụng ngay sau khi chúng được hiển thị. Việc tiếp tục sử dụng trang web này sau khi thay đổi được đăng cũng đồng nghĩa bạn chấp nhận những thay đổi đó. Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Quốc tế EZshopnet có thể thêm, thay đổi, chấm dứt, xóa bỏ hoặc tạm dừng bất kỳ nội dung nào khác được hiển thị trên trang web này, bao gồm các đặc điểm và thông số kỹ thuật của sản phẩm và dịch vụ được mô tả trên trang web, tạm thời hoặc vĩnh viễn, bất cứ lúc nào, mà không cần thông báo trước và không có trách nhiệm pháp lý.

 

Trẻ em dưới 18 tuổi

 

Nếu bạn dưới 18 tuổi, bạn phải hỏi cha mẹ hay người giám hộ trước khi bạn:

 

Gửi thư điện tử đến trang web, hoặc yêu cầu Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Quốc tế EZshopnet gửi e-mail cho bạn về bất cứ điều gì.

 

Gửi bất cứ thông tin gì đến Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Quốc tế EZshopnet.

 

Mua hàng trực tuyến.

 

Việc tiếp tục sử dụng trang web này và các dịch vụ được cung cấp cũng đồng nghĩa bạn xác nhận rằng bạn đã nhận được sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ. XIN LƯU Ý rằng tất cả trẻ vị thành niên nên thảo luận về các điều khoản và điều kiện này với cha mẹ trước khi họ hoàn tất quá trình đăng ký.

 

Để đặt hàng với Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Quốc tế EZshopnet, bạn sẽ cần phải đăng ký sử dụng trang web.

 

Đổi lại việc cho phép bạn sử dụng trang web chính thức của Cửa hàng Online Chính thức của Liverpool tại Việt Nam và hưởng lợi từ các dịch vụ của chúng tôi, bạn phải cam kết rằng thông tin cá nhân bạn cung cấp cho chúng tôi bất cứ lúc nào cũng đúng, chính xác và đầy đủ; và bạn đảm bảo rằng thông tin này luôn chính xác và cập nhật. Nếu thông tin không chính xác, giao ước bằng hợp đồng của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Quốc tế EZshopnet sẽ ngay lập tức không còn hiệu lực.

 

Nếu bạn gửi các thông tin liên lạc hay tài liệu đến trang web này bằng thư điện tử hoặc bằng cách khác, như là các bình luận, câu hỏi, gợi ý hay tương tự, tất cả các thông tin như vậy sẽ được coi như không bảo mật và không độc quyền. Vì vậy, bạn không thể khiếu nại về việc sử dụng các vật liệu như vậy là vi phạm các quyền của bạn như quyền đạo đức, quyền sở hữu, hoặc bất kỳ quyền nào khác, kể cả quyền phê duyệt cách thức mà Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Quốc tế EZshopnet hoặc CÂU LẠC BỘ BÓNG ĐÁ LIVERPOOL sử dụng tài liệu này.

 

Bất kỳ tài liệu nào gửi đến trang web này có thể được điều chỉnh, phát sóng, thay đổi, sao chép, tiết lộ, cấp phép, thực hiện, đăng, xuất bản, bán, truyền tải hoặc sử dụng trên cơ sở tiền bản quyền miễn phí của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Quốc tế EZshopnet hoặc CÂU LẠC BỘ BÓNG ĐÁ LIVERPOOL ở bất cứ nơi nào trên thế giới, bằng bất cứ phương tiện nào, vĩnh viễn.

 

Xin lưu ý rằng điều khoản này không liên quan đến bất kỳ dữ liệu cá nhân nào mà bạn gửi - dữ liệu sẽ được xử lý theo các quy định của 'Chính sách bảo mật' của trang web này, là một phần của các Điều khoản và Điều kiện.

 

Bảo mật

 

Chúng tôi coi trọng quyền riêng tư của bạn một cách nghiêm túc. Chính sách bảo mật của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Quốc tế EZshopnet cho biết quy định cụ thể về loại thông tin chúng tôi có thể thu thập từ bạn và làm thế nào chúng tôi có thể sử dụng các thông tin này. Bạn được yêu cầu đọc Chính sách Bảo mật của chúng tôi, đó là một phần của các Điều khoản và Điều kiện và nêu rõ những cách thức mà dữ liệu cá nhân của bạn được xử lý.

 

Sử dụng trang web

 

Bạn đồng ý rằng bạn sẽ chỉ sử dụng trang web của chúng tôi một cách phù hợp với các điều khoản và điều kiện của chúng tôi và phù hợp với luật pháp và các quy định hiện hành. Đặc biệt, bạn đồng ý rằng bạn sẽ không sử dụng trang web của chúng tôi để tải lên hoặc gửi bất kỳ tài liệu nào có chứa virus phần mềm hay các mã khác, các tập tin hoặc các chương trình được thiết kế để gây cản trở, phá hỏng hoặc hạn chế các chức năng của phần mềm máy tính, phần cứng hoặc thiết bị viễn thông hay bất kỳ thứ gì khác có thể can thiệp hoặc làm gián đoạn hoạt động trang web của chúng tôi. Bạn thừa nhận rằng trang web của chúng tôi và hàng hóa mà bạn sở hữu từ trang web của chúng tôi chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân và không thể sử dụng cho bất kỳ mục đích thương mại hoặc phân phối thương mại mà không có sự cho phép của chúng tôi.

 

Mua hàng

 

Mục Trợ giúp bạn biết làm thế nào để đặt hàng và thanh toán. Nó cũng đề cập đến các câu hỏi mà bạn có thể thắc mắc về chuyển phát hàng, quyền hủy bỏ đơn đặt hàng hoặc trả lại sản phẩm bị lỗi và sự đảm bảo chất lượng của chúng tôi. Đặc biệt, xin lưu ý rằng một khi áo đã được in thêm tên và số áo, trừ khi sản phẩm bị lỗi, chúng tôi không thể chấp nhận việc trả lại hoặc đổi hàng, kể cả trong trường hợp cầu thủ này sau đó rời đội bóng hoặc thay đổi số áo trong sự nghiệp.

 

Nhiều chương trình khuyến mại

 

Xin lưu ý rằng các chương trình khuyến mại trên trang web không thể áp dụng cùng lúc với bất kỳ chương trình giảm giá nào khác.

 

Hoạt động của web

 

Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Quốc tế EZshopnet sẽ nỗ lực hết mình để đảm bảo rằng trang web này luôn hoạt động bình thường. Tuy nhiên chúng tôi không thể đảm bảo rằng trang web không bao giờ xảy ra lỗi. Đặc biệt, việc truy cập trang web này có thể bị gián đoạn hoặc hạn chế để phục vụ cho trường hợp khẩn cấp, sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ hoặc giới thiệu cơ sở vật chất hay dịch vụ mới.

 

Hơn nữa, khi sử dụng trang web này và các trang web phụ, nghĩa là bạn thừa nhận và đồng ý rằng Internet sử dụng các yếu tố và dựa vào các dịch vụ, thông tin đầu vào và cơ sở vật chất không nằm trong tầm kiểm soát của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Quốc tế EZshopnet, và nếu Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Quốc tế EZshopnet hoàn toàn hoặc một phần bị ngăn chặn hay trì hoãn việc thực hiện các giao ước của mình về cung cấp dịch vụ thì tình huống như vậy là 'bất khả kháng' và Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Quốc tế EZshopnet sẽ được thứ lỗi về việc chậm trễ cung cấp dịch vụ.

 

Trên cơ sở mục đích của các Quy định và Điều khoản, thuật ngữ "bất khả kháng" sẽ được coi là bao gồm bất kỳ nguyên nhân nào ảnh hưởng đến hiệu suất của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Quốc tế EZshopnet trong việc hoàn thành giao ước, phát sinh từ hoặc liên quan đến hành vi, sự kiện, thiếu sót hoặc tai nạn ngoài tầm kiểm soát của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Quốc tế EZshopnet, và đặc biệt, nhưng không giới hạn, sẽ bao gồm các cuộc đình công, bế xưởng, hành động công nghiệp khác, hành động khủng bố, bạo động dân sự, bạo loạn, đám đông hỗn loạn, xâm lược, chiến tranh, đe dọa chiến tranh hay chuẩn bị chiến tranh, hỏa hoạn , sai sót kỹ thuật hoặc khi mất điện, hỏng hay gián đoạn, trục trặc phần mềm, phần cứng, thông tin liên lạc hoặc các vấn đề về mạng khác, nổ, bão, lũ lụt, động đất, sụt lún, hư hỏng kết cấu, dịch bệnh hoặc bất kỳ thảm họa thiên nhiên, bất kỳ luật, quy định, quy chế, điều lệ hay quyết định của chính phủ, tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền.

 

Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Quốc tế EZshopnet có toàn quyền hạn chế, đình chỉ hoặc chấm dứt việc sử dụng trang web này hoặc bất kỳ dịch vụ nào của bạn bất cứ lúc nào, nếu chúng tôi tin rằng bạn đã vi phạm các quy định và điều khoản trên.

 

Bạn đồng ý bồi thường và bảo vệ Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Quốc tế EZshopnet, CÂU LẠC BỘ BÓNG ĐÁ LIVERPOOL và, tất cả các công ty đối tác, các giám đốc, nhân viên, nhà cung cấp thông tin, người cấp phép và được cấp phép, các sĩ quan và các đối tác, (gọi chung là "Bên Được Bồi Thường") miễn khỏi tất cả trách nhiệm pháp lý và chi phí (bao gồm, nhưng không giới hạn, chi phí pháp lý) xảy ra cho Bên được Bồi Thường, có liên quan đến bất kỳ khiếu nại nào phát sinh từ việc bạn vi phạm các Quy định và Điều khoản. Bạn sẽ hợp tác đầy đủ theo yêu cầu của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Quốc tế EZshopnet và CÂU LẠC BỘ BÓNG ĐÁ LIVERPOOL  trong việc bào chữa bất kỳ khiếu nại nào của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Quốc tế EZshopnet và / hoặc CÂU LẠC BỘ BÓNG ĐÁ LIVERPOOL. Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Quốc tế EZshopnet và CÂU LẠC BỘ BÓNG ĐÁ LIVERPOOL , bằng chi phí của mình,có quyền nhận sự bảo vệ độc quyền và kiểm soát bất kỳ vấn đề nào, và trong bất kỳ trường hợp nào bạn sẽ không thể giải quyết vấn đề mà không có sự đồng ý bằng văn bản của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Quốc tế EZshopnet và CÂU LẠC BỘ BÓNG ĐÁ LIVERPOOL.

 

Chỉnh sửa

 

Chúng tôi có thể sửa đổi trang web này và các dịch vụ của chúng tôi bất kỳ lúc nào mà có hoặc không thông báo trước cho bạn.

 

Khiếu nại và Bình luận

 

Nếu bạn có bất kỳ khiếu nại hoặc góp ý về trang web của chúng tôi hoặc về bất kỳ sản phẩm nào, xin vui lòng liên hệ với Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Quốc tế EZshopnet qua phần Liên Hệ trên trang web. Ngoài ra, bạn có thể gọi cho chúng tôi từ thứ Hai đến thứ Sáu trong khoảng từ 9h00 đến 18h00 (GMT + 8) tại số điện thoại +852 2456 5521.

 

Nhiều đặc tính

 

Các Quy định và Điều khoản cùng với mục Trợ giúp và Chính sách Bảo mật là thỏa thuận đầy đủ và hoàn chỉnh giữa Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Quốc tế EZshopnet và bạn. Không có lời khuyên hay thông tin, dù bằng lời nói hoặc bằng văn bản, lấy từ trang web hay từ bất kỳ cuộc trò chuyện với các nhân viên của chúng tôi sẽ có tác dụng thay đổi những quy định và điều khoản này.

 

Các Điều khoản và Điều kiện sử dụng website cùng với mục Trợ giúp và Chính sách Bảo mật và tất cả các hợp đồng sẽ được thi hành vì lợi ích của người kế nhiệm và người được uỷ quyền của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Quốc tế EZshopnet.

 

Dịch vụ thư điện tử

 

Trong trường hợp Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Quốc tế EZshopnet và CÂU LẠC BỘ BÓNG ĐÁ LIVERPOOL cho bạn lựa chọn đăng ký dịch vụ thư điện tử - dịch vụ sẽ cập nhật cho bạn những tin tức hoặc thông tin được cho là bạn quan tâm, việc bạn sử dụng các nội dung nhận được thông qua dịch vụ thư điện tử sẽ tùy thuộc vào các Điều khoản và Điều kiện sử dụng.

 

Giới hạn trách nhiệm

 

Dựa trên mức cho phép tối đa của pháp luật, CÂU LẠC BỘ BÓNG ĐÁ LIVERPOOL cũng như Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Quốc tế EZshopnet và các giám đốc, nhân viên, các chi nhánh hoặc đại diện tương ứng sẽ không phải chịu trách nhiệm pháp lý đối với tổn thất hoặc thiệt hại phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng, hoặc không có khả năng sử dụng, các tài liệu và / hoặc các cơ sở vật chất và dịch vụ được cung cấp thông qua trang web này, bao gồm, nhưng không giới hạn, thiệt hại gián tiếp hoặc do hậu quả, mất mát dữ liệu, thu nhập, lợi nhuận hoặc cơ hội; mất mát hoặc hư hỏng tài sản và khiếu nại của bên thứ ba bên, thậm chí nếu CÂU LẠC BỘ BÓNG ĐÁ LIVERPOOL và / hoặc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Quốc tế EZshopnet đã được thông báo về khả năng thiệt hại hay mất mát như vậy, hoặc thiệt hại hay mất mát đó có thể dự đoán trước. Nếu điều khoản này không thể thi hành được toàn bộ hoặc một phần trong bất kỳ quyền hạn pháp lý do pháp luật quy định, thì cũng không có trường hợp nào mà trách nhiệm pháp lý của CÂU LẠC BỘ BÓNG ĐÁ LIVERPOOL hoặc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Quốc tế EZshopnet đối với tất cả các thiệt hại, mất mát, và khiếu nại (dù là trong hợp đồng, sai lầm cá nhân (bao gồm, nhưng không giới hạn, do sơ suất), hoặc bằng cách khác) vượt quá số tiền bạn phải trả, nếu có, để truy cập vào trang web này.

 

Không nhận trách nhiệm

 

Trang web này và nội dung trang web được cung cấp mà không có bất kỳ đại diện hay bảo đảm nào, dù là thể hiện hay ngụ ý. CÂU LẠC BỘ BÓNG ĐÁ LIVERPOOL và Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Quốc tế EZshopnet đều từ chối tất cả các cơ quan đại diện và đảm bảo, bao gồm nhưng không giới hạn, như để phù hợp cho một mục đích cụ thể, dựa trên mức cho phép tối đa của pháp luật hiện hành. Ngoài ra, CÂU LẠC BỘ BÓNG ĐÁ LIVERPOOL cũng như Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Quốc tế EZshopnet đều không khẳng định hay bảo đảm rằng các thông tin và / hoặc các cơ sở vật chất trên trang web này là chính xác, hoàn chỉnh và thức thời, hoặc cũng không đảm bảo trang web này sẽ không có sai sót, bao gồm, nhưng không giới hạn, virus hay các yếu tố gây hại khác. Người sử dụng trang web này thừa nhận tất cả các phí tổn phát sinh như là kết quả của việc sử dụng trang web này.

 

Luật pháp

 

Các Quy định và Điều khoản cũng như các hợp đồng được thực hiện trên cơ sở đó bị chi phối và sẽ được điều chỉnh và hiểu theo luật pháp Hồng Kông - nơi duy nhất Toà án có quyền lực pháp lý và thẩm quyền. Chúng tôi không khẳng định những tài liệu trên trang web này là thích hợp hoặc có thể sử dụng tại các địa điểm khác, và việc truy cập từ vùng lãnh thổ nơi mà nội dung này là bất hợp pháp đều bị cấm. Khách hàng ngoài vùng lãnh thổ Hồng Kông truy cập trang web này phải tự chịu mọi rủi ro và tự chủ động, cũng như có trách nhiệm tuân thủ luật pháp địa phương, theo mức độ cho phép của luật pháp địa phương hiện hành. Không có điều khoản nào trong các quy định này được coi là hạn chế hoặc ảnh hưởng đến các quyền hạn pháp lý của bạn theo luật pháp Anh.